s

S A R A H B R I G G S

Mixed Metal Semiprecious Ladder Necklace | M17.N42

$ 95.00

S A R A H B R I G G S

Mixed Metal Semiprecious Ladder Necklace | M17.N42

$ 95.00

Matte black chain: 30"

Stones:

Matte Black Onyx

Hematine

White Howlite